29/6/2011 תלונה למבקר המדינה

תלונה על חיפוש לא מוצדק והפרה של זכותי לפרטיות
הוגש למבקר המדינה - 29/6/2011 

פרטי המתלונן:

שם: דרור זהר

תעודת זהות: 2957688

טלפון: 054-2440575

כתובת למשלוח דואר: הופיין 9א רמת-אביב 69103

 

רקע:

פרטי האירוע מפברואר 2011 מופיעים בעמוד הבא, בנוסח התלונה שהועברה במרץ 2011 לקתצ מרחב חוף במשטרה. תשובת המשטרה הגיעה ביוני 2011, ומצורפת גם היא.

 

עיקרי התלונה:

  1. במקרה הנידון השוטר עצר אותי ללא כל סיבה וביצע חיפוש ללא יסוד סביר לחשד.
  2. משהתנגדתי לחיפוש השוטר התעקש על סמכותו לבצע את החיפוש גם ללא הסכמתי – למיטב ידיעתי נדרש אישור של קצין לביצוע חיפוש ללא ההסכמה.
  3. יש לי כאזרח זכות לפרטיות שמוגנת בחוק יסוד. בפועל המשטרה מבצעת חיפושים על אזרחים תוך הפרה בוטה של הזכות לפרטיות ותוך התעלמות מהחוק. זה קרה לי כ-5 פעמים בשנתיים האחרונות ועוד אינספור פעמים לאנשים שאני מכיר. כאזרח שמרגיש הפרה עיקבית של זכויותיו ושל זכויות חבריו אני רוצה איזו הגנה יש בפועל לזכות לפרטיות, ואילו תנאים צריכים להתקיים כדי ששוטר יוכל לכפות עלי חיפוש ללא הסכמתי.

 

הסיבה להגשת המכתב למבקר:

התשובה שקיבלתי מרפ"ק חנה זוהר לא מתייחסת לטענות שהעליתי:

 

  1. לגבי היסוד הסביר לחשד – אין שום התייחסות
  2. לגבי החיפוש ללא הסכמה נדמה שרפ"ק זוהר מעדיפה את גירסתו התמוהה של השוטר, לפיה ראשית הסכמתי לחיפוש, ורק לאחר שחיפש ולא מצא דבר העליתי התנגדות, על פני האמת הפשוטה, שמראש התנגדתי לחיפוש והוא התעקש. למען הסר ספק אני מתכוון להוסיף עדות מתורי שמואלי שגם הוא נכח במקום ויאשר שהחיפוש נערך למרות ותוך כדי שאני מוחה נגדו.
  3. לגבי הבקשה להבהרת מדיניות המשטרה במקרים כאלה – אין שום התייחסות

 

יחד עם זאת  רפ"ק זהר מוצאת שהחיפוש היא כשר וחוקי.

 

לאור זאת, ולאור העובדה הסטטיסטית המרתקת שבעוד בהמבקר מוצא 40% מהתלונות שמוגשות אליו נגד המשטרה מוצדקות, המשטרה מצדיקה רק 4% מהתלונות שמוגשות אליה, אני מבקש להעביר את המשך הטיפול בתלונה שלי למבקר המדינה במקום לערער לקתצ המחוז.

 

אודה לכם על טיפולכם הנאמן

 

בברכה

 

דרור זהר

Comments