dror0311

תלונה על חיפוש לא מוצדק והפרה של זכותי לפרטיות 

פרטי המתלונן:

שם: דרור זהר

תעודת זהות: 2957688

כתובת למשלוח דואר: הופיין 9א רמת-אביב 69103

 

פרטי השוטר:

שם: משה קלינגר

מספר: 1134915

תחנה: חדרה

 

פרטי האירוע:

ביום שישי, 24 בפברואר 2011, ירדתי מאוטובוס בצומת מחנה 80 וחיכיתי לחבר שיאסוף אותי ממפרץ עצירה בכביש שמוביל לפרדס חנה. בעוד החבר מגיע עצרה לידנו ניידת ובה שני שוטרים. השוטר משה קלינגר ביקש לראות תעודת זהות ושאל אם יש בחזקתי משהו אסור. השבתי שאין, ואז הוא שאל אם אפשר לחפש. השבתי שלא, ואז הוא אמר שהוא יכול לחפש גם ללא הסכמתי. שאלתי למה הוא רוצה לחפש והוא אמר שהעובדות שאני לא גר באזור וזה שאני נמצא ליד בסיס צבאי מהוות יסוד סביר לחשד. אמרתי שזה לא נראה סביר, אבל הוא התעקש על זכותו וסמכותו לחפש, ואמר שאם אני חושב אחרת אני יכול להגיש תלונה.

 

מהות התלונה

עבורי חיפוש כזה הוא לא נעים, משפיל ומשתמע ממנו שהשוטר חושד שאני משקר לו. 

למיטב ידיעתי יש לי כאזרח במדינה זכות לפרטיות שמעוגנת בחוק יסוד ואסור להפר אותה על ידי חיפוש בלי יסוד סביר לחשד שביצעתי עבירה. אני גם סבור שאם המחוקק מצא לנכון לעגן את הזכות לפרטיות בחוק יסוד מן הראוי שכדי להפר את הזכות הזו תידרש עילה של ממש – ולא רק שאני נמצא הרחק מהבית, או שירדתי בתחנת אוטובוס בצומת מרכזית שבמקרה נמצאת ליד בסיס צבאי.

חשוב לי לציין שהשוטר משה קלינגר היה אדיב ומנומס ואין לי רצון לפגוע בו אישית בשום צורה. אני מאמין שהוא עשה את עבודתו בצורה הטובה ביותר שהוא יודע, ואני גם מאמין שהוא טועה ועושה שימוש מופרז בסמכותו לחדור לפרטיותם של אזרחים מבלי לכבד את זכות האזרח לפרטיות ואת ההגנה שניקבעה לה בחוק.

אני מבקש לדעת: מהי המדיניות של המשטרה?

אם המשטרה דורשת באמת יסוד סביר לחשד כדי לבצע חיפוש, אבקש להנחות את השוטר קלינגר לא לבצע חיפושים שכאלה להבא, ואבקש לקבל ממנו התנצלות בכתב על החיפוש הלא מוצדק.

אם המשטרה מצדיקה חיפושים מעין זה, שהם בעיני לא חוקיים, לא מוסריים ולא לעניין, אקח את העניין לדיון מול קובעי המדיניות בפורום המתאים.

 

בברכת פורים שמח

 

דרור זהר

 


Comments