מה עושים?‏ > ‏

מדווחים על חיפוש

שומרים על הפרטיות: מפסיקים לקטר - מתחילים לדווח! 
כדי לשנות משהו בגדול צריך שיתוף פעולה של הרבה אנשים.
מעכשיו עובדים יחד: מדווחים על כל חיפוש, ושולחים כל חבר שמתלונן לדווח גם.
הדיווחים שלנו ירוכזו וישמשו לדרישה חד משמעית מהרשויות - לשים גבול לחיפושים הלא מוצדקים 
פרטי קשר שלכם לא יפורסמו, ויאפשרו לנו לעדכן אתכם ולקרוא לכם לעזרה כשנצטרךComments