מה עושים?‏ > ‏

נוסח תלונה

תלונה על חיפוש לא מוצדק והפרה של זכותי לפרטיות

פרטי המתלונן:
שם: ________
תעודת זהות: _________
כתובת למשלוח דואר: _____________

פרטי השוטר:
שם: _________
מספר: ________
תחנה: ________

פרטי האירוע:
בתאריך __________ הייתי ב ___________ כאשר השוטר ________ ביקש לבצע עלי חיפוש. כששאלתי מהו היסוד לחשד שמצדיק את החיפוש ענה השוטר ש _______________

מהות התלונה
עבורי חיפוש כזה הוא לא נעים, משפיל ומשתמע ממנו שהשוטר חושד שאני משקר לו. 
למיטב ידיעתי יש לי כאזרח במדינה זכות לפרטיות שמעוגנת בחוק יסוד ואסור להפר אותה על ידי חיפוש בלי יסוד סביר לחשד שביצעתי עבירה. אני גם סבור שאם המחוקק מצא לנכון לעגן את הזכות לפרטיות בחוק יסוד מן הראוי שכדי להפר את הזכות הזו תידרש עילה של ממש

אני מבקש לדעת: מהי המדיניות של המשטרה?
אם המשטרה דורשת באמת יסוד סביר לחשד כדי לבצע חיפוש, אבקש להנחות את השוטר לא לבצע חיפושים שכאלה להבא, ואבקש לקבל ממנו התנצלות בכתב על החיפוש הלא מוצדק.

אם המשטרה מצדיקה חיפושים מעין זה, שהם בעיני לא חוקיים, לא מוסריים ולא לעניין, אקח את העניין לדיון מול קובעי המדיניות בפורום המתאים. 

בברכה

 

Comments