מה אומר החוק

ספרו עלינו לחברים!חוקים 
חוק יסוד - כבוד האדם וחירותו - קובע שלאנשים יש זכות לפרטיות ושאסור להפר אותה ע"י חיפושים: 
"אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו."  לנוסח המלא

סדר הדין הפלילי - קובע את המקרים שבהם מותר למשטרה להפר את הזכות הזאת -
"היה לשוטר יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה ...רשאי הוא להורות לעכב...ולערוך את החיפוש" לנוסח המלא

מהו יסוד סביר לחשד? מתוך "על סדר הדין הפלילי"/יעקוב קדמי: 
"החשד...חייב להיות מבוסס על ראיות להבדיל מתחושה או ניחוש גרידא אשר איננה מתלווה אליהם ראיה אחרת כלשהי"

חוק המישוש - נוסח הצעת החוק 

תקדימים משפטיים 
פסיקה תקדימית של נשיאת בית המשפט העליון! שוטר חייב להבהיר לאזרח שזכותו לסרב לחיפוש
תקדים משפטי פסק דין של השופט מוקי לנדמן שמזכה נאשם שניתפס עם כדורי אקסטזי מכיוון שהחיפוש לא היה מוצדק.